Disclaimer en Privacyverklaring

A. Disclaimer

Deze website is gebouwd door Wouter Duijndam
Alle artwork is afkomstig van Danielle Oudshoorn.
Alle inhoud, artwork , foto’s en dergelijke zijn eigendom van aircooledscheveningen.nl, handelsnaam van Camper2Freedom
De foto’s welke worden gestuurd naar foto@aircooledscheveningen.nl worden doorgestuurd naar het Flickr.com account van Dominique Scholtes/Camper2Freedom.
Door ons foto’s te sturen ga je akkoord met het feit dat wij de foto’s kunnen gebruiken voor promotie doeleinden.

Indien u iets wilt gebruiken van onze website (buiten onze reclame banner om) dient u schriftelijk toestemming te vragen via info@aircooledscheveningen.nlĀ 
Alle prijzen , berichtgeving en voorwaarden zijn ten alle tijden door ons te wijzigen.
Dit komt ook mede doordat wij als organisatie afhankelijk zijn van derden zoals: de Politie , de Brandweer , de gemeente Den Haag en de Stichting Scheveningen Bad.

B. Privacyverklaring

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 30 april 2018

Privacybeleid Aircooled Scheveningen
Aircooled Scheveningen is een evenement georganiseerd door Camper2freedom in opdracht van SSB. Via onze website ontvang je informatie over het evenement en kan je je inschrijven voor deelname of sponsoring. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

info@aircooledscheveningen.nl
Kanaalweg 113
2584CH Den Haag

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke dienst en functionaliteit op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de dienst en functionaliteit die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • kenteken
 • e-mailadres
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden :

 • om je inschrijving voor deelname aan Aircooled Scheveningen te verwerken
 • om de veiligheid op het evenementen terrein te waarborgen dmv het verstrekken van het inschrijfbewijs
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van mail over het evenement
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • om inschrijving als sponsor te verwerken.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

info@aircooledscheveningen.nl

Kanaalweg 113
2584CH Den Haag

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 30 april 2018