Voorwaarden en Inschrijven

Voorwaarden en inschrijving

 • Deelname aan het evenement Aircooled Scheveningen is volledig op eigen risico.
 • Tussen 10 uur en 17 uur mag er niet gereden worden op de boulevard.
 • Bij gebeurtenissen op de openbare weg is de bestuurder(ster) altijd zelf aansprakelijk voor zijn/haar rijgedrag en de daaruit volgende verkeersovertredingen.
 • Veiligheid staat boven alles. Wanneer instructies van Aircooled Scheveningen niet worden opgevolgd, wordt u direct verwijderd van het evenementen terrein.
 • Reclame uitingen zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aircooled Scheveningen.

Inschrijving:

 • Na acceptatie van een inschrijving door Aircooled Scheveningen ontvangt u Het Bewijs van Deelname. Alleen met Het Bewijs van Deelname krijgt u toegang tot de Boulevard. Het Bewijs dient op de dag van het evenement meegenomen te worden, en zichtbaar achter de voorruit te liggen.
 • Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen vindt toewijzing van de plaatsen plaats per categorie op volgorde van inschrijving.
 • Aircooled Scheveningen behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren voor het evenement, zonder opgave van redenen.

Aankomst:

 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tijdens het evenement uw voertuig minstens WA verzekerd te hebben.
 • Tussen 7 en 10 uur kan de Boulevard betreden worden.
 • Rij stapvoets op de Boulevard.
 • Het Bewijs van Deelname dient de gehele dag zichtbaar achter het voorruit te liggen. (Parkeervergunning)
 • Drukke stranddag verwacht ? Dan moeten er op last van de POLITIE maatregelen getroffen worden om in kleine aantallen tegelijk bij de Boulevard aan te komen. Er zal dan groepsgewijs vanaf een verzamelplaats vertrokken moeten worden naar de Boulevard. Als dit het geval is, zult u op het aangegeven e-mailadres de aanwijzingen ontvangen. De Politie stuurt in verband met de veiligheid iedereen weg die zich hier niet aan houdt, zodra er opstoppingen ontstaan.

Vertrek:

 • Na 17 uur zal ieder onder begeleiding van onze medewerkers het terrein kunnen verlaten. Tussentijds vertrek is NIET mogelijk.
 • Bij extreem mooi weer dient er rekening gehouden te worden met de enorme mensenmassa op de Boulevard en zal dat zeker een vertraging in het vertrek van de deelnemers veroorzaken. Volg de aanwijzingen van onze medewerkers en de politie strikt op!

Schoonmaak, afvalverwijdering, geluid

 • De Deelnemer dient het papier/karton dat bij aankomst uitgereikt wordt onder de motor en onder 2 wielen te plaatsen ter voorkoming van olievlekken;
 • De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak en restafval van zijn gebruikte ruimte gedurende het evenement en de op- en afbouwperiode;
 • Indien Aircooled Scheveningen extra kosten krijgt doorberekend voor het afval c.q. olielekkage worden deze extra kosten doorberekend aan de desbetreffende Deelnemer;
 • Honden zijn NIET toegestaan op het strand, op de boulevard alleen aangelijnd en met opruimzakjes!
 • Geen geluidsoverlast door muziek of onnodig motor geluid.

Algemeen:

 • Aircooled Scheveningen behoudt zich het recht voor alle noodzakelijke wijzigingen in het programma aan te brengen als gevolg van overmacht.
 • Aircooled Scheveningen behoudt zich het recht voor een evenement af te gelasten of af te breken als gevolg van bijzondere omstandigheden, zonder dat zij verplicht is om te betalen voor enige schade die dit tot gevolg heeft.
 • Alle beeld, data, logo’s en merkrechten rondom Aircooled Scheveningen zijn eigendom van Aircooled Scheveningen, onderdeel van Camper2freedom.
 • Deelnemers kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik maken van de logo’s en/of merknaam van het evenement voor promotionele doeleinden
 • Het reglement van Scheveningen Bad blijft ten alle tijde gelden.
 • Weet wat wij met uw gegevens doen, lees onze privacyverklaring: http://aircooledscheveningen.nl/disclaimer/

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Kenteken (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Mobiel telefoonnummer (verplicht)

  Met welk type auto komt u? (verplicht)

  Bij wie is de auto verzekerd? (verplicht)

  Ik verklaar bovenstaande gelezen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden. Tevens verklaar ik mijn voertuig op 17 mei 2020 minstens WA verzekerd te hebben. (verplicht)

  Uw bericht

 • Deze sponsoren maken editie 2019 mogelijk:

  Dominique Scholtes , Oldtimer Interieur Restauratie en Bekleden
 • D'sign Automaatje
 • Logen, verf verwijderen van hout, afbijt, blank maken, meubels vernieuwen, ontlakken, nootdorp - Logerij Nootdorp Volksprojects.com Cloos to You
 • Tekno Collectables Haaglanden Motorsport VW Airhouse
 • Rocking Shelby wereldwijd actief en gespecialiseerd in onderdelen voor de klassieke Volkswagen Welkom op de website van First-Case Racks & Batteries
 • Fiat club 500 Klassiek VW Centrum RevsAutomotiveGarage
 • Responz Media zorgt voor een heldere communicatie
 • Surfles.nl Surfschool Scheveningen Keverland , uw Vw kevershop & Garage